מוקצה

צילום פוקוס רדוד של שיער
תמונה זו דורגה כיוצאת דופן ע״י הקהילה שלנו