ג'ירפה
Download267
Download0
A giraffe at the zoo. Giraffes are African mammals belonging to the family Giraffidae. There are nine living giraffe species. The species include the, Angolan giraffe, Kordofan giraffe, Masai giraffe, Reticulated giraffe, Rothchild's giraffe, South African giraffe, Thornicroft's giraffes and West African giraffe.

בחר גודל:

מקורי

התמונה בגודל מלא (6137x4080)

הטוב ביותר לאינטרנט

הותאם מראש לשימוש באינטרנט (1600x1064)

ערוך והורד

חתוך, החל פילטרים, ועוד